• Historie

  HSV U.V.V. is in 1948 opgericht als onderdeel van de algemene sportvereniging UVV

  "Ook het bestuur is van mening, dat honkbal bij uitstek geschikt is voor voetballers .... ", aldus luidde de tekst van een mededeling in het U.V.V.-Nieuws van februari 1948. En aangezien nog 20 leden die mening waren toegedaan, werd op 21 mei 1948 aan U.V.V. een afdeling Honkbal toegevoegd. 
  Het staat hier simpel, maar het heeft onze grote voorvechter Jo Schoppenhauer, destijds secretaris van U.V.V., heel wat strijd gekost, toen en later. 

   

  Maar keren we terug naar 1949. U.V.V. begon in de 3e klasse en eindigde de competitie op een gedeelde 2e plaats. Overigens was het in het begin niet toegestaan op eigen. veld te honkballen. We speelden op het verderop gelegen Voorwaartsveld. Later zouden we ook de Benenkluif als geheim wapen aan ons arsenaal toevoegen.

   

  En toen begon de opmars ! Al het derde jaar werd U.V.V. kampioen en brachten wijlen de heer Landaal en de heer Bos het team per auto naar Rotterdam voor de promotie-wedstrijden tegen U.S.C.. Naar wedstrijden in Hilversum en Bussum gingen we natuurlijk op de fiets. Het jaar 1959 is vooral memorabel, omdat in dat jaar U.V.V. een echt honkbalveld aanlegde, het tweede blijvende veld in Nederland. Vlak ervoor had Philips er een aan P.S.V. gegeven. Datzelfde jaar werden we hoofdklasser, degradeerden later, mede door een beslissing van het Bondsbestuur (Campbell), kwamen het jaar daarop al weer terug in de hoofdklasse, om er het jaar daarna weer uit te duikelen.

   

  Anno 1962 speelde U.V.V. in de 1e klasse met een team, bestaande uit Amerikaanse, Antilliaanse (Leysner, de Vries) en een paar mannen uit eigen dreven zoals Jan Kars, Cees Hiele en jonkies Jan van Ewijk, Wim v.d. Ster en Tom Stamer. Een "bere-team", dat o.a. door een 14- 0 overwinning op Ajax de hoofdklasse wist te bereiken. 
   

  Zo gaat het jubileumboek 70 jaar UVV nog wel even verder een club met historie, waar we ook tijdens het 40 jarig bestaan bij hebben stil gestaan. Toen de afdeling SOFTBAL in 1965 van de grond kwam, konden wij niet vermoeden, dat deze laatste loot aan de U.V.V.-stam reeds na enkele jaren zou promoveren naar de hoogst bereikbare klasse. 
   


  Team 1975 
  Staand van links naar rechts:

  Hetty Goossen, Annemiek Smit, Annemiek Janssen, Wilma Visser,  Annemarie Donkelaar,

   Gehurkt van links naar rechts:

  Marijke Oskam, Gerda Modder, Riek Bertram, Marina Kaspers, Corrie den Hartog, Marijke Romanesco

  Uiteraard was dit succesvolle begin mede een gevolg van de toen bezielende leiding van de ons allen bekende mevrouw Klein. Zij heeft in die periode een moeilijke, maar, naar ik meen, toch wel prettige tijd gehad.

   

  Aldus Henk Konings toendertijd voorzitter van de afdeling softbal.

   

  Jaren later  in 1999 zijn honk- en softbal samen gegaan en vormen nu één afeling met allebei een roemrijk verleden. Hoe is het verder gegaan met onze afdeling, na jarenlang in de hoogste klasse van het Nederlandse honk- en softbal te hebben meegespeeld zijn we langzaam terug gezakt naar de top van de breedte sport. Wel kunnen we trots zijn op de toppers die de afgelopen jaren in het Nederlands team hebben meegespeeld, Danny Rombley heeft zich in het WK van 2005 laten zien, Nina van Huissteden heeft als laatste UVV-ster in het Nederlands team gespeeld, Jasja Bos ,ook oud UVV, is met Sparks Europees en Nederlands kampioen geworden.

   

  De nieuwste topper in het honkbal lijkt Jurjen van Zijl te worden zoon van de oud 1e team honkballer Tom van Zijl.