• AVG en privacy

 • AVG en privacy

  UVV legt in de ledenadministratie verschillende gegevens vast. Dit zijn de volgende gegevens:

  - persoonsgegevens, zoals achternaam, voornaam en voorletters;
  - geboortedatum;
  - adres, postcode, woonplaats;
  - contactgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadres;

  Deze gegevens gebruikt UVV om u te kunnen informeren over verenigingszaken, de teamindeling,het bepalen van de contributie en het toezenden van de contributienota.

  Een deel van deze gegevens deelt UVV met de KNBSB. Dit zijn de volgende gegevens:
  - achternaam, voornaam en voorletters
  - adres, postcode en woonplaats
  - geboortedatum

  Deze gegevens zijn gekoppeld aan het bondslidnummer, de code waarmee het lid bekend is bij de KNBSB. Heeft het lid bezwaar tegen het delen van deze gegevens? Dan is het niet mogelijk om wedstrijden te spelen. Met deze gegevens bepaalt de KNBSB voor welke leeftijdsklasse het lid kan uitkomen en een eventuele dispensatie.

  Binnen de vereniging deelt de ledenadministratie via de TC de volgende gegevens met de coaches:
  - achternaam, voornaam en voorletters
  - telefoonnummers, mailadres

  Deze gegevens gebruiken de coaches voor het versturen van informatie rondom trainingen, wedstrijden en teamgerelateerde zaken.

  De KNBSB maakt gebruik van de applicatie Sportlink. Hierin is een koppeling te maken naar de website van UVV. Hierdoor is het mogelijk om per team de leden te vermelden. Het lid heeft zelf de mogelijkheid om gebruik te maken van de KNBSB-app, en hierin de privacy-instellingen te bepalen en daarmee ook wat er zichtbaar is van zijn persoonlijke gegevens op de website.

  Voor ons privacy statement, klik hier.