• Contributie 2021

   

   

  Contributie 2021

  De algemene ledenvergadering is akkoord met de volgende contributie bedragen, inclusief verzekering en afdracht per lid aan de KNBSB. De contributie facturen worden zo spoedig mogelijk gestuurd.

   

  Lidmaatschap:

  Contributie 2021

  Leeftijd t/m 7 jaar

  € 140,10

  Leeftijd 8 t/m 10 jaar

  € 192,10

  Leeftijd 11 t/m 12 jaar

  € 203,70

  Leeftijd 13 t/m 15 jaar

  € 229,70

  Leeftijd 16 t/m 17 jaar

  € 245,70

  Senioren lid vanaf 18 jaar *

  € 294,50

  Dubbel lid toeslag

  € 0,00

  Niet Spelend Lid

  € 67,10

  Lid van Verdienste Spelend

  € 0,00

  Lid van Verdienste NSL

  € 0,00

  Coaches Spelend

  € 244,50

  Coaches NSL

  € 0,00

  Ouder verenigingslid **

  € 0,00

  Vrijwilligersbijdrage ***

  € 50,00

  Club van 70

  € 70,00

   

  * voor leden van Dames 1 en Heren 1 geldt dat de wedstrijdkleding in bruikleen onderdeel is van de contributie. De kleding dient dus ingeleverd te zijn alvorens overschrijving mogelijk is

  ** voor ouder of verzorger (geen lid van UVV) met één of meer kinderen (die wel lid zijn van UVV, maar niet stemgerechtigd):
  Op basis van één lidmaatschap in het gezin van het kind wordt één ouder of verzorger verplicht stemgerechtigd verenigingslid

  *** wordt in rekening gebracht bij alle senioren en jeugd vanaf 16 jaar. Bij jeugd onder de 16 jaar wordt de verplichting verlegd naar ouders of verzorgers voor maximaal één spelend lid. Hierop is een terugverdienregeling van toepassing.
  Niet verplicht voor spelers van Dames 1 en Heren  1.
  Niet van toepassing voor hen die een officiële functie uitoefenen als bestuurslid, commissielid of coach.

  Een opzegging dient uiterlijk op 30 november te worden doorgegeven via de ledenadministratie om tijdig te worden verwerkt

  Alleen opzeggingen via ledenadministratie-honkensoftbal@asvuvv.nl worden in behandeling genomen.
  Indien opzegging na deze datum plaatsvindt, wordt in ieder geval voor het nieuwe seizoen de volledige Bondsafdracht berekend

   

  Bij opzegging of aanmelding gedurende het seizoen wordt de volledige Bondsafdracht in rekening gebracht en over de maanden januari tot en met oktober per maand 10% van de verenigingscontributie in rekening gebracht.

  De maand waarin wordt opgezegd of aangemeld geldt als volledig te berekenen maand.

  Bij aanmeldingen geldt een minimum van drie maanden die worden berekend